Calm Down Freestyle - B Ray
2:08
7 tháng trước
Ân Cần - B Ray
4:57
7 tháng trước
Ân Xá (Prod. JunioR) - B Ray
3:47
Cho Anh Quên - Young H
2:29
8 tháng trước
No More Words - Young H
2:46
(Official) Song Sắt - B Ray
4:10
Vô Lễ (Ếch Version)
2:19
2 năm trước
Vô Lễ (Báo Version)
3:35
2 năm trước
Giải đáp về Tour diễn
1:00:54
Way back home - B Ray ft.  V#
3:04
Ten Toes Challenge - Young H
1:11
Ten Toes Challenge - B Ray
1:28
B.S.N.L 2 - B-RAY ft. YOUNG-H
4:38
EvB the tour Vung Tau 09/2016
2:02
NHẬN XÉT